Vaba aasta kool

Tallinna Kunstigümnaasium toetab Haridusuuringutel „Vaba Aasta Kooli“ piloteerimist, kus 16.-20. aastased õpilased või üliõpilased, kes on lõpetanud põhikooli või gümnaasiumi, saavad õppimisest võtta üheks aastaks pausi ja jätkavad oma haridusteed peale programmi.

Piloteerimine toimub 2024 jaanuarist märtsini.

„Vaba aasta koolis“, on võimalik liituvatel õpilastel ja üliõpilastel valida kahe suuna vahel:

1. liituda abiõpetajana eesti keelsele õppele ülemineku raames, emakeele kandjana, lasteaia 5.-7. aastaste laste rühma või 1. klassi;

2. liituda eesti keele, kui teise keele abiõpetajana ja hakata õpetama abiõpetaja rollis A1 ja A2 keeletaset “eesti keelt teise keelena”.

Programmiga liitujatele tagatakse järgmine:

– noorele osalejale igal kuul üks koolitus (6h) vastavalt abiõpetaja või keele õpetaja rollile;

– osaleva kooli või lasteaia õpetajale üks kord kuus (4 h) koolitus eesti keelsete õppemeetodite osas;

– mõlemale osapoolele kord kuus ühine kovisioon ( 3 x 2h)

– noorele osalejale karjäärinõustamine (3 korda perioodi jooksul)

Programmiga liitumisel valitakse sobivad asutused ja osalejad.

Alaealistel osalejatel on vajalik lapsevanema nõusolek.