Vaba Aasta Kool – koolidele/lasteaedadele

Sul on vaja abiõpetajat lasteaia 5.-7. aastaste laste rühma või 1. klassi, eesmärgiga toetada olemasolevaid õpetajaid eestikeelsele õppele üleminekul.

Piloteerime 2024. a. 3. kuud (jaanuarist märtsini) programmi, kus toome nendesse rühmadesse või klassi 16. -20. a õpilase/üliõpilase, kes tunneb, et vajab oma õpingutes vaheldust. Peale seda leiab taas motivatsiooni ja pöördub tagasi oma õpingute juurde. Piloodi õnnestumise korral loome terve õppeaasta kestva programmi.

Piloteerimise läbiviimist toetab Tallinna Haridusamet ja Tallinna linn ning sisuliselt nõustab Haridus – ja Teadusministeerium.

Kandideeri siin https://forms.office.com/e/nqKx56gUjJ