• Blogi

    Eesti õppekeelega kooli argipäev, eestikeelsele õppele ülemineku eel

    Õpetaja töö on kompleksne ja pingeline. See tähendab seda, et õpetaja teeb igal nädalal ja hommikul plaani ning siis päeva lõpus, peale 120 noore inimesega kohtumist (loe: keskmiselt 5 tundi päevas) on planeeritud töö õnnestunud 10 – 90 % määras. Planeeritud töö saavutamise tõenäosust suurendab homogeenne grupp õpilasi. Klassi on võimalik homogeensena hoida, vaid sellisel viisil kui valida klassi sarnased õpilased. Suuremal osal Tallinna koolidest puudub võimalus valida õpilasi 1. – 9. klassidesse. Kui linna koolides puudub võimalus saavutada teadmistest või sotsiaalsetest oskustest lähtuvalt (loe: õpilased, kes suudavad klassis 45 minutit või rohkem sihipäraselt õppida ja ei vaidle õpetajale vastu) homogeenne grupp, siis järgmine viis homogeense grupi tagamiseks on näiteks…