Koolitus: Muukeelsete õpilaste õpetamine eesti klassiruumis

Tallinna Kunstigümnaasiumi tegevõpetajad sh LAK-õppe koolitajad jagavad oma kogemusi

Kuupäevad  25.10 – 26.10
Kellaaeg 9:30 – 16.30 
Asukoht Tallinna Kunstigümnaasium, Kopli 102a

25.10
Muukeelsete õpilaste eesti keele taseme määramine erinevatel viisidel
Muukeelsete õpilaste kaasamine õppeprotsessi, kui nad veel ei oska eesti keeles rääkida
Õpilaste keeletaseme määramise ja kaasamise tööriistade koostamine, mida hiljem klassiruumis kasutada.

26.10
Erinevad võimalused õpilaste hindamiseks, kui nad veel ei mõista eesti keelt
Erinevad võimalused ja ideed õppematerjali diferentseerimiseks.
Oma õpilastest lähtuvalt hindamisjuhendi koostamine ja diferentseeritud õppematerjali loomine

Ühel päeval osalemise tasu 79 eurot. Kahel päeval osalemise tasu 120 eurot.

Igale osalejale üllatus! 
Vajadusel väljastame koolitusel osalemise tõendi.

Registeeri siit: https://forms.office.com/e/TnfMCXdJtB